ממשק את האוטובוס ISA

לפעמים אתה דרישה הרבה יותר קווי נתונים יותר מאשר מוצעים בנמל מקביל. גרזן A-Day המבקר [Abhishek Dutta] כתב מדריך לבניית עבודות הקשורות לאוטובוס ISA. המדריך מספק לך 32 פונקציה כללית I / O שורות שאתה יכול לנצל עבור עבודה מורכבת כמו אוסצילוסקופ דיגיטלי. כדי להפוך את הדברים לקלים יותר, כמה טיפים על Debugging כלולים גם כן. עכשיו כדי לחשוף לוח אם עם חריץ ISA

פרמלינק