Goggle CAM MOD

[יהיה] הגישו Mod Goggle שלו. הוא רכוב על אורגון מדעי ATC3K Digicam בגוגל. זה חייב לעשות טיולים סקי הקלטה הרבה יותר קל. הרבה של האלקטרוניקה מתאים בסדר גמור במסכה, אם כי הוא היה צריך להשתמש כבל IDE כדי להאריך את החלקים של אותו לארוז מותאם אישית רכוב על הרצועה. אנחנו גם סקרנים כמה רעש הרוח הוא הולך לעלות על המיקרופון הזה.