Megashield עבור Arduino Mega

אנשים מעל NKC אלקטרוניקה לא לבזבז כל סוג של זמן עם זה. הם שלחו במגן מגה עבור Arduino Mega. רק פרסמנו את סיפורו של ארדינו מגה אתמול, כדי להבטיח שזה היה די מהר.